Welkom op de website van de Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten.

Al meer dan 15 jaar komen alle Vlaamse VAPH-gesubsidieerde thuisbegeleidingsdiensten op regelmatige basis samen. Dit samenwerkingsverband hebben we SWOT-V genoemd: SamenwerkingsOvereenkomst Thuisbegeleidingsdiensten Vlaanderen.

SWOT is ook bekend als methodiek om een idee te analyseren en om op basis van de analyse de strategie te bepalen: de SWOT-analyse.

Dat is dan ook wat we doen in het SWOT: we bespreken thema’s ten gronde, waardoor we ons bewust worden van de strenghts, weaknesses, opportunities en threats die op ons af komen. Op basis daarvan stemmen we ons intern beleid af en indien nodig, beïnvloeden we het extern beleid.

Sinds januari 2017 zijn we officieel geen thuisbegeleidingsdiensten meer. We zijn nu:

  • hoofdzakelijk diensten voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (‘RTH’)
  • in mindere mate Multifunctionele Centra (‘MFC’) voor Niet-Rechtstreeks
  • allemaal erkend als Vergund ZorgAanbieder (‘VZA’) voor cliënten met een PersoonsVolgend Budget (‘PVB’).

We nodigen u uit om onze visie en standpunten te lezen.