Voorzitterschap

De voorzitter en de twee ondervoorzitters worden verkozen door de leden van het SWOT-V.
De wijze waarop de verkiezing verloopt, is beschreven in ons huishoudelijk reglement.

Huidig voorzitterschap (2017 – 2020):

  • Voorzitter: Erik Buelens, Het Raster
  • Ondervoorzitters:
    • Stien Peeters, vzw Victor
    • Bart Vanvaerenbergh, Kadodder