Voorzitterschap

De voorzitter en de twee ondervoorzitters worden verkozen door de leden van het SWOT-V.
De wijze waarop de verkiezing verloopt, is beschreven in ons huishoudelijk reglement.

Huidig voorzitterschap (september 2022 – september 2026):

  • Voorzitters: An Dejagere, Resonans en Marjan Tyberghien, Start West-Vlaanderen
  • Ondervoorzitters: geen